Artikelen:
Geniet van Istanbul met Marc Guillet

Hartig woordje voor ‘vriend Bert’

30 aug
2016
Door: Marc Guillet
Er zijn nog geen reacties

Turken: kritiek minister Koenders is meten met twee maten

ANKARA

De kou is uit de lucht tussen Turkije en Nederland. Maar de meningsverschillen niet, bleek gisteren bij een bliksembezoek van minister Koenders aan Turkije.

‘Turkije bemoei je niet met Nederland’, was de boodschap die de minister ‘in niet mis te verstane bewoordingen’ aan zijn Turkse ambtgenoot had overgebracht. Spanningen en emoties in de nasleep van de mislukte coup mogen niet naar Nederland worden geëxporteerd, aldus de minister. Hij vindt het begrijpelijk dat er forse maatregelen zijn genomen, maar dat er grenzen zijn aan hoe ver de autoriteiten kunnen gaan.

,,Geweld en intimidatie tegen wie dan ook, zijn op Nederlandse bodem onacceptabel. Bovendien blijf ik benadrukken dat wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt een zaak voor Nederland is. Daar hebben buitenlandse regeringen niets over te zeggen.”

De Turkse minister Cavusoglu had niets dan lovende woorden voor Nederland en ‘mijn vriend Bert’, die hem in de nacht van de couppoging vanuit Chili belde om zijn steun uit te spreken. Maar tijdens de persconferentie reageerde hij gepikeerd op de woorden van Koenders toen deze nog eens uitlegde dat Nederland niet gediend is van bemoeizuchtige Turkse consuls en andere diplomaten.

Turkije mengt zich volgens de Turkse minister helemaal niet in de Nederlandse binnenlandse aangelegenheden. ,,Ik verwerp dergelijke onterechte beschuldigingen. Het is geen inmenging wanneer Turkse mensen in Nederland worden geraakt door en reageren op wat er in Turkije gebeurt. Dat is heel gewoon. Dat kun je niet voorkomen. Wanneer Nederland of een ander land probeert Turkije de les te lezen over democratie of de rechtsstaat met betrekking tot wat er gebeurt in ons land, dan wordt dat niet beschouwd als een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Turkije. Maar wanneer wij onze mening geven over de Turkse gemeenschap in Europa, dan wordt dat wel als zodanig gezien. Dat is een belachelijke mentaliteit. Dat is meten met twee maten”, zo stelde de minister.

,,Daarom ben ik ervan overtuigd dat de beste methode samenwerking en dialoog is tussen Turkije en Nederland. Op die manier kunnen we de problemen veel eenvoudiger oplossen.”

Het was ten overstaan van alle journalisten een duidelijk staaltje van wat de ministers eerder diplomatiek een ‘open en eerlijk’ gesprek hadden genoemd. En Koenders: ,,We hebben elkaar altijd de waarheid verteld.” Volgens Koenders begint de bemoeienis van Turkse diplomaten met de Turkse Nederlanders overigens al af te nemen.

Koenders was duidelijk onder de indruk toen hij een rondleiding kreeg in het parlement dat tijdens de couppoging door straaljagers was gebombardeerd. Een van de bommen sloeg in op een paar meter van de vergaderzaal waar een zitting bezig was. ,,Het was duidelijk een aanval op de Turkse democratische instellingen”, aldus de geschokte Koenders, die met Turkije en de Raad van Europa wil samenwerken aan het consolideren van de Turkse democratie, ‘waar de mensen de straat voor zijn opgegaan’.

Reageren
*

Dordtse Deniz mag al een jaar Turkije niet uit: ‘Ik hoop op vrijspraak’

Duizenden Turken beboet voor roken in auto, maar aantal rokers neemt nauwelijks af

Horendol van ongevraagde verkooptelefoontjes

Animo mkb-ondernemers voor Turkije daalt dramatisch