Artikelen:
Geniet van Istanbul met Marc Guillet

Nederlandse bedrijven in Turkije bieden werk aan Syrische vluchtelingen

24 mei
2016
Door: Marc Guillet
Er zijn nog geen reacties

Een groot deel van de Nederlandse bedrijven in Turkije is bereid om vacatures open te stellen voor Syrische vluchtelingen. Dat blijkt uit een steekproef onder 250 van de 700 in Turkije werkzame bedrijven.

De enquêteresultaten onder Nederlandse werkgevers laten zien dat er een breed draagvlak is voor het in dienst nemen van Syriërs in Turkije. Bijna twee op de drie ondernemingen is enthousiast over het idee om mensen die door de burgeroorlog in Syrië een veilig onderkomen zochten in Turkije, een baan aan te bieden.

Het gaat om bedrijven uit een waaier aan sectoren, van financiële dienstverlening, logistiek en automotive, tot agricultuur en de bouw. Bedrijven als C&A, DSM, Royal Haskoning/DHV, Daf Trucks, Van der Knaap, Rijk Zwaan, Rabobank, Achmea, Xerox, Grontmij, Akzo Nobel, De Meeuw.

Het verkennende onderzoek werd uitgevoerd door Holland Group in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanochtend werd het rapport ‘From Refugee to Employee’ in Istanboel overhandigd aan minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Zij toonde zich enthousiast over de resulaten van het onderzoek waartoe ze in oktober vorig jaar de aanzet gaf met de vraag op welke manier Nederlandse bedrijven Syrische werklozen konden helpen. Ploumen: “Het is mooi om te zien dat er nu al 240 vacatures zijn. Zo kunnen we samen met het bedrijfsleven een concrete bijdrage leveren aan de opvang van vele vluchtelingen in Turkije en voorkomen dat deze kwetsbare groep wordt uitgebuit in het illegale circuit.”

De EU heeft Turkije 6 miljard euro toegezegd voor opvang, gezondheidszorg, onderwijs en werk voor Syrische vluchtelingen. Er zijn nog weinig projecten die gefinancierd worden door de EU. Daar gaat mogelijk verandering in komen. Ploumen: “Ik ga dit idee ook aan de orde stellen bij mijn EU-collega’s”.

Frank Damen, managing partner van Holland Group, hoopt dat de positieve respons van de Nederlandse bedrijven ertoe zal leiden dat de overheid er een project van wil maken en meer bedrijven zich zullen aansluiten. “Werkloze Syriërs moeten weer een zinvol bestaan krijgen. Hen in Turkije zo snel mogelijk helpen aan een legale baan is daartoe een belangrijk middel”.

Sinds 15 januari van dit jaar kunnen Syrische ontheemden in aanmerking komen voor een werkvergunning in Turkije. In sectoren als textiel, de bouw, industrie, onderwijs en gezondheidszorg.

In de afgelopen 4 maanden hebben slechts 3.800 Syriërs, dat is 0,8% van de 450.000 volwassen vluchtelingen die bereid zijn om aan het werk te gaan, een werkvergunning gekregen.

De  Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft vastgesteld dat ongeveer 400.000 vluchtelingen, ook kinderen, illegaal aan het werk zijn in Turkije. Zij krijgen minder dan het minimum loon, werken van 70 tot 80 uur per week, en zijn niet verzekerd.

Het recht op een werkvergunning is een belangrijk onderdeel van het vluchtelingenakkoord om migranten die illegaal via Turkije naar Griekenland zijn gegaan, terug te sturen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de voornaamste reden (71%) voor de Nederlandse bedrijven om Syrische arbeidskrachten in dienst te nemen. Daar stellen de bedrijven wel de wens tegenover dat er goede begeleiding beschikbaar is en eventueel een taalcursus Turks. De extra investering die daarmee gepaard gaat, wil men financieel gecompenseerd zien.

Een andere belangrijke reden voor bedrijven om mee te doen is toekomstige uitbreiding van hun activiteiten naar Arabische landen in de regio (27%).

Om gemotiveerde Syriërs aan een baan te helpen bij Nederlandse bedrijven in Turkije kan er een leer-werk traject worden opgezet met coaches van een nog op te richten bedrijf van specialisten op het gebied van herintreding op de arbeidsmarkt. “We noemen deze instelling voorlopig United Work”, aldus Frank Damen, die ruim 20 jaar ervaring heeft met arbeidsbemiddeling en re-integratieprogramma’s.

Een andere aanbeveling uit het onderzoeksrapport is samenwerking met de Nederlandse NGO Spark. “Zij begeleiden in Turkije al honderden studenten die hun universitaire opleiding door de oorlog in Syrië hebben afgebroken”, zegt Damen. “Uit deze groep studenten kunnen potentiële trainers worden geworven. Deze Syrische coaches hebben dezelfde taal en cultuur als de deelnemers aan het leer-werk traject. Binnen 2 tot maximaal 6 maanden worden de deelnemers geschoold om bij Nederlandse bedrijven aan het werk te gaan. Op deze manier kan een brug worden geslagen tussen vluchtelingen en werkgevers, die moet leiden tot een legale en duurzame arbeidsrelatie, en een zinvol verblijf in Turkije.”

 

Reageren
*

Duizenden Turken beboet voor roken in auto, maar aantal rokers neemt nauwelijks af

Horendol van ongevraagde verkooptelefoontjes

Animo mkb-ondernemers voor Turkije daalt dramatisch

Trouwstoet in Turkije eindigt vaak in chaos