Artikelen:
Geniet van Istanbul met Marc Guillet

Oude vriend is nu staatsvijand nr.1

20 dec
2014
Door: Marc Guillet
Er zijn nog geen reacties

in: Algemeen Dagblad

Erdogan wil voormalige bondgenoot achter tralies

De bokshandschoenen zijn uit. In de machtsstrijd in het conservatief islamitische kamp van Turkije tussen president Erdogan en de islamitische prediker Fetullah Gülen gaat Erdogan nu voor de genadeklap.

Een Turkse rechtbank in Istanboel heeft gisteren een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige bondgenoot van Erdogan, de 73-jarige moslimleider Gülen. Die zou volgens de president aan het hoofd staan van een organisatie van ‘verraders’ en ‘terroristen’ en het meesterbrein zijn achter een komplot om hem en zijn AKP regering ten val te brengen.

Erdogan zei in april al dat hij wil dat de Verenigde Staten, waar Gülen sinds 1999 woont, uitlevert aan Turkije. Het arrestatiebevel is de eerste stap in dit proces om zijn belangrijkste vijand achter de tralies te krijgen.

De aanklager beschreef Gülen in zijn verzoek tot arrestatie aan de rechtbank als ‘de leider van een criminele organisatie, die zich heeft genesteld in de media, de economie en de bureaucratie in strijd met de wet- en regelgeving’.

Hij zei zich te baseren op ‘voldoende concreet bewijsmateriaal dat tijdens het strafrechterlijk vooronderzoek is gevonden en waaruit blijkt dat Gülen misdrijven heeft gepleegd’. In de aanklacht wordt Gülen beschuldigd van het vormen van een terroristische organisatie, smaad, en afpersing. De maximale straf voor de drie misdrijven samen is 29 jaar.

Eerlijk proces

De Verenigde Staten zullen een verzoek tot uitlevering alleen in overweging willen nemen als de Turkse justitie voldoende bewijsmateriaal overhandigt waaruit blijkt dat de Turkse islamitische prediker de Turkse wetten heeft overtreden en er garanties zijn dat hem een eerlijk proces wacht. Dat laatste lijkt bij voorbaat al een struikelblok, want veel waarnemers in Europa en Amerika zetten ernstige vraagtekens bij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Turkse justitie. Die bestaat de laatste tijd vooral uit aanhangers van de regering.

Gülen en zijn aanhangers bij politie en justitie zouden volgens Erdogan een dossier over smeergeld in regeringskringen hebben aangelegd en vorig jaar december hebben openbaargemaakt ter voorbereiding van een staatsgreep. Zij zouden een ‘parallelle staat’ hebben opgezet door te infiltreren op strategische posten in het staatsapparaat. Gülen spreekt de beschuldigingen tegen.

Aanval is de beste verdediging

De Turkse justitie heeft de aanklachten wegens corruptie van december 2013 onder druk van de regering ingetrokken. Erdogan maakt sinds het aan het licht komen van het corruptieschandaal gebruik van de taktiek van de aanval is de beste verdediging. Hij begon een propagandaoffensief en zette aan tot een heksenjacht waarbij honderden aanklagers, rechters en duizenden politiemensen die ervan werden verdacht aanhangers te zijn van Gülen, werden ontslagen.

Gülen-aanhangers trokken lange tijd samen op met de AKP-regering tegen hun gezamenlijke vijand, het leger. Dat deed alles om te voorkomen dat vrome moslims belangrijke posities binnen de overheid konden bekleden. Na hun overwinning op de generaals ontstonden er breuklijnen in het verstandshuwelijk dat nu eindigt in een vechtscheiding.

Reageren
*

Dordtse Deniz mag al een jaar Turkije niet uit: ‘Ik hoop op vrijspraak’

Duizenden Turken beboet voor roken in auto, maar aantal rokers neemt nauwelijks af

Horendol van ongevraagde verkooptelefoontjes

Animo mkb-ondernemers voor Turkije daalt dramatisch