Artikelen:
Geniet van Istanbul met Marc Guillet

Stemverheffing en consensus

28 jul
2010
Door: Marc Guillet
Er zijn nog geen reacties

39tv8onxi20vpgiyucb

In: Buitenlandse Markten No. 6 augustus/september

De Turkse samenleving is de laatste jaren bezig met een ware moderniseringsslag. Daarbij speelt de Turkse overheid een belangrijke rol: tot 2013 zal er voor 27 miljard euro worden geïnvesteerd om het milieubeleid EU-proof te maken. Buitenlandse expertise en technologie zijn daarbij welkom. Ameco Adviesgroep Milieubeleid BV uit Utrecht is er een van.

Corinne van Voorden van Ameco BV was het afgelopen jaar regelmatig in Turkije als directeur van een project dat zich richt op het ontwikkelen van een methode voor afvalwaterzuivering. “Uitgangspunt is de wens van de Turkse overheid om te voldoen aan de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater”, zegt zij. “Daarom wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in afvalwaterzuiveringsinstallaties voor 2500 kleine en middelgrote gemeenten ”. Op allerlei terreinen van het milieubeleid en van duurzame technologie zijn er volgens haar kansen voor Nederlandse ondernemers.

Het project dat zij samen met Nicky Bekker coördineert is een government to government (G2G)-project dat werd ontwikkeld door Agentschap.nl. Nicky Bekker benadrukt dat Ameco bij de uitvoering van het project veel baat heeft bij de intensieve samenwerking met de Nederlandse ambassade in Ankara. “Dat is erg belangrijk. De diplomaten hebben goede contacten met het Turkse ministerie van Milieu en Bosbeheer. Zij kennen de soms uiteenlopende belangen die er spelen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij milieuprojecten. Zij weten ook wat de politieke gevoeligheden zijn waar je rekening mee moet houden”.

Ameco leidt een internationaal Turks-Nederlands consortium in samenwerking met de Nederlandse partners Tauw BV, Wereld Waternet en InfoMil plus de Turkse partner IBS Research & Consultancy. Belangrijk is volgens Ameco dat er uitwisseling plaatsvindt van kennis en expertise tussen de Nederlandse en Turkse overheidsinstanties. Aan Turkse kant zijn behalve het ministerie van Milieu en Bosbeheer ook de Iller Bank, de Turkse Vereniging van Gemeenten en de Staats Planorganisatie betrokken bij het project.

Het viel Corinne van Voorden op dat men in Turkije veel belang hecht aan hiërarchie. “Maar langzaam aan, wanneer je elkaar beter leert kennen, wordt het informeler en wordt het een hecht team. Je gaat wat met hen drinken en uit eten. Het vertrouwen dat daarmee ontstaat bevordert de sfeer en de samenwerking.”

Waar het projectteam in het begin ook aan moest wennen was de manier van vergaderen. Van Voorden: “In eerste instantie schuift iedereen aan. Allemaal willen ze graag meepraten. Soms lijkt het chaotisch; veel gebaren en stemverheffingen. Maar langzaam komt het toch tot consensus en besluitvorming”.

Flexibiliteit is belangrijk, zo heeft Ameco gemerkt bij de uitvoering van dit soort projecten. “In Turkije moet je veel tijd investeren in het leren kennen van je partners. De motivatie bij de Turken is hoog. Ze denken echt mee en reageren uitgebreid op onze voorstellen. Er is sprake van wederzijds respect. En goed voor het succes is dat zij steeds meer gaan inzien dat niet alleen de  technologie, maar vooral ook de organisatie van het afvalwaterzuiveringsproces en de kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende belanghebbende partijen doorslaggevend zijn bij het realiseren van de gewenste doelstellingen”.

Reageren
*

Dordtse Deniz mag al een jaar Turkije niet uit: ‘Ik hoop op vrijspraak’

Duizenden Turken beboet voor roken in auto, maar aantal rokers neemt nauwelijks af

Horendol van ongevraagde verkooptelefoontjes

Animo mkb-ondernemers voor Turkije daalt dramatisch