Artikelen:
Geniet van Istanbul met Marc Guillet

Iran lanceert raket aan vooravond wapengesprekken

1 okt
2009
Door: Marc Guillet
Er zijn nog geen reacties

In: AD

 Istanbul/Teheran – Iran heeft nieuwe troefkaarten op de politieke pokertafel gelegd en zijn macho houding met verbaal geweld onderstreept. Teheran zal zijn nucleaire activiteiten onder geen beding stilleggen ‘zelfs niet voor een seconde’, aldus Ali Salehi, hoofd van de Iraanse Kernenergieorganisatie, aan de vooravond van onderhandelingen in Zwitserland.

Maandag voerde het elitecorps Pasdaran, de Revolutionaire Garde, proeflanceringen uit van verbeterde versies van haar raketten voor de middellange afstand, de Shahab-3 en Sajjil-2. Hoewel het om jaarlijkse lanceringen ging, was de timing – zo kort voor de onderhandelingen in Genève zeker geen toeval. Het doel was tweeledig: militaire spierballen laten zien om opnieuw te bewijzen dat Iran een regionale grootmacht is en ook als zodanig behandeld wenst te worden; en te demonstreren dat Iran elke locatie kan treffen die Iran bedreigt.

De urgentie van het overleg tussen Amerika, de vier andere permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, plus Duitsland, de EU en Iran is nog groter geworden nadat vorige week bekend werd dat Iran een tweede – tot dan toe – geheime ondergrondse installatie heeft voor het verrijken van uranium.

Iran weigert hierover in Genève te praten of over enige andere activiteit die te maken heeft met de nucleaire ambities van Iran. “Wij zijn niet van plan iets te bespreken dat onderdeel is van onze nucleaire rechten. We kunnen het hebben over ontwapening, over het tegengaan van de verspreding van kernwapens en andere algemene onderwerpen”, aldus Salehi van de Iraanse Kernenergieorganisatie.

Dat voorspelt weinig goeds voor het overleg van vandaag. Er is geen overeenstemming over de agenda. Iran weigert te praten over het onderwerp dat voor alle andere deelnemers top prioriteit is: het nucleaire werk van Iran.

Opnieuw een voorbeeld van de babylonische spraakverwarring tussen Amerika en zijn bondgenoten en Iran. Het Westen ziet het conflict vooral in strategische termen: hoe te voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt. Iran zegt dat het gaat om een legitiem project voor de opwekking van electriciteit dat al begon in de jaren 70, toen de Pahlawi-monarchie in Iran een bondgenoot was van Amerika en Israël.

Het olierijke Iran ziet zichzelf als een natuurlijk en historisch zwaargewicht in de regio. Het islamitische regime borduurt voort op de rijke erfenis van de grote Perzische beschaving uit de oudheid en de overwinning van de islamitische revolutie in 1979 op de ‘grote satan’ (Amerika). President Ahmadinejad verwoordt de aspiraties van talloze Iraniërs wanneer hij Iran neerzet als een toekomstig islamitisch centrum voor wetenschap en technologie, als een lichtend baken voor islamitische opvattingen over gerechtigheid en onafhankelijkheid en wanneer hij het Westen veroordeelt wegens het meten met twee maten als het gaat om de nucleaire activiteiten in Israël en Iran.

Het regime voelt zich al 30 jaar belegerd door het vijandige Westen en vooral door Amerika. Washington steunde Saddam Hussein met wapens in diens oorlog tegen Iran (1980-88). En na de bezetting van de Amerikaanse ambassade zijn er steeds weer nieuwe economische strafmaatregelen tegen Iran genomen. Die hebben niet kunnen voorkomen dat Iran op industriële schaal uranium kan verrijken.

Een manier om Iran ervan te overtuigen niet te kiezen voor de ontwikkeling van kernwapens is door de politici te behandelen met respect en begrip te tonen voor hun ambities ondanks de oorlogsretoriek richting Israël van president Ahmadinejad. Volgens de voormalige Armeense minister van Buitenlandse Zaken, Vartan Oskanian, is het in het belang van het Westen om Iran te bevrijden van zijn gevoel van belegering. Dat kan onder andere door Iran te betrekken bij allerlei economische samenwerkingsprojecten, bij voorbeeld de levering van gas aan Europa. Iran toont nu spierballen en macho-gedrag, maar een akkoord op termijn is zeker niet uitgesloten.

Reageren




*

Dordtse Deniz mag al een jaar Turkije niet uit: ‘Ik hoop op vrijspraak’

Duizenden Turken beboet voor roken in auto, maar aantal rokers neemt nauwelijks af

Horendol van ongevraagde verkooptelefoontjes

Animo mkb-ondernemers voor Turkije daalt dramatisch