Artikelen:
Geniet van Istanbul met Marc Guillet

Turkse overheid als zakenpartner

27 jul
2009
Door: Marc Guillet
Er is 1 reactie

De Turkse economie ontwikkelt zich razendsnel. Er is een ware moderniseringsslag gaande waarbij de Turkse overheid een belangrijke rol speelt als zakenpartner. De komende jaren wordt fors ingezet op investeringen in infrastructuur en milieu. Buitenlandse expertise en middelen zijn daarbij welkom. Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs is er een van.

Andre van Kuijk, milieutechnoloog bij Witteveen+Bos, was de afgelopen twee jaar regelmatig in Turkije. “Ik begeleidde daar een project voor het aanpakken van olievervuiling door schepen op zee.” Hij noemt het ‘een van de leukste projecten die ik ooit heb gedaan’.

Het ging om het ontwikkelen van secundaire wetgeving – brochures, handleidingen – het geven van trainingen om kennis over het probleem over te dragen en het bevorderen van samenwerken tussen het ministerie van Milieu en Bosbeheer, het departement voor Maritieme Zaken en de Turkse kustwacht.

Nederlands-Turkse samenwerking

Het viel Van Kuijk als teamleider op dat in het begin alles op een heel formele wijze moest worden aangevraagd. “De hiërarchie was belangrijk.” Al snel raakten de partijen goed op elkaar ingespeeld. “Het was vooral goed luisteren: wat willen ze en hoe kunnen we daar in mee plooien. Hun manier van werken respecteren en af en toe de confrontatie opzoeken.”

Nederlandse consultants worden volgens hem ‘hoog aangeslagen in Turkije’. En naar tevredenheid uitgevoerde projecten met de Turkse overheid zijn tevens een goed ingangspunt om ook de business-to-business markt te bewerken. Van een economische crisis lijkt op het gebied van infrastructuur en milieuprojecten geen sprake. “Heel veel zit al in de pijpleiding.”

Check en dubbel check

Zijn tips? “Goede communicatie is essentieel. Wij Nederlanders denken vaak dat we internationaal goed onderlegd zijn en dat we met Jan en alleman kunnen praten. Helaas zie ik veel landgenoten die niet zo goed Engels spreken en – zeker omdat dat aan Turkse zijde vaak ook het geval is – daardoor toch net de boodschap missen in een gesprek. Zelfs wanneer een tolk wordt ingezet. Belangrijk blijft echter check en dubbel check. En een brief er achteraan sturen om zaken te bevestigen. Een tweede ding dat me opvalt: nooit meteen druk op de ketel zetten. Je krijgt niet meteen antwoord. Ik heb de indruk dat men gewend is zich in te dekken tegen het maken van fouten. Open vragen zoals ‘Hoe zullen we het doen’ werken hierdoor in Turkije niet goed. Liever hebben ze dat je met een voorstel komt dat zij vervolgens beoordelen en zo nodig aanpassen.”

Aanpassen

Ook John Janse, al meer dan twintig jaar werkzaam in de bodemsanering en directeur van Dutch Environmental Solutions, heeft ervaring met de Turkse overheid.

Als directeur van het Netherlands Waste Management Partnership (NWMP) nam hij in februari deel aan een fact finding missie naar Turkije. De Turkse overheid bleek onder meer behoefte te hebben aan modern management van oude vuilstortplaatsen. “Wij bieden een werkplan aan en proberen in te spelen op hun wensen. Daarnaast moeten Nederlandse ondernemers zich aanpassen aan de Turkse structuur”, aldus Janse. “We kunnen natuurlijk wel ons eigen liedje willen zingen, maar dat heeft geen zin. Dan komen wij met een plan dat in de kast verdwijnt en daar liggen al genoeg plannen.”

Legio kansen

Janse stelt vast dat er ‘legio kansen zijn voor Nederlandse ondernemers’. Onder andere op het gebied van advisering en implementatie. “Ik ben bijvoorbeeld bij İSTAÇ, de verzelfstandigde dienst gemeentewerken in Istanbul, geweest. Daar hebben we een composteerinstallatie bezocht. We hebben aanbevelingen gedaan om de kwaliteit te verbeteren van de compost. İSTAÇ houdt zich ook bezig met de inzameling en verwerking het met olie verontreinigde lekwater onderin de ruimen van schepen. Daar hebben ze een hele mooie ontvanginstallatie voor waar het gemeentehavenbedrijf van Rotterdam bij betrokken is geweest.”

Investeer in goede relaties

Er is in Turkije van alles mogelijk, maar men moet niet te hard van stapel lopen, aldus Janse. “Mensen die snel willen scoren redden het niet. Je moet een goede relatie opbouwen met je Turkse partner voor je tot zakendoen kan overgaan. We zijn in Nederland gewend een instemmende knik te interpreteren als ‘dat wordt wel wat’. Terwijl dat in Turkije helemaal niet hoeft. Het kan goed zijn dat men uit beleefdheid knikt. Menig ondernemer heeft de neiging te denken dat Turkije onderontwikkeld is en dat wij het wel eens even kunnen komen vertellen. Met zo’n mentaliteit kom je er niet.”

Land: Turkije
Hoofdstad: Ankara
Aantal inwoners: 71,2 miljoen (2007)
Oppervlakte: 780.580 km2
Taal: Turks
Bbp: 730 miljard US dollar (2008)
Economische groei: 1,1 procent (2008)
Tot 2013 zal Turkije 27 miljard euro investeren om het milieubeleid EU-proof te maken.
Meer informatie:
– EVD, landenmedewerker Turkije (070) 778 89 56, turkije@info.evd.nl, www.evd.nl/turkije
– Bent u op zoek naar zakenpartners in Turkije?: EVD, accountmanager Turkije, (070) 778 89 70, turkije.acm@info.evd.nl

One Comment

  1. KiWi schreef:

    De Turkse overheid zal zich eerst eens supersnel moeten richten op de algehele vervuiling van het land ipv geld uitgeven aan de infrastructuur. Het ganse land is zwaar vervuild door hun weggooicultuur die al honderden jaren aan de gang is. Je kunt geen straat of landweg inslaan of je ziet overal zwerfvuil ( plastic ) liggen, iets waar de doorsnee Turk geen enkel probleem mee heeft en zo nodig nog een schepje bovenop doet. Het is bar slecht gesteld met Turkse bevolking mbt opruimen en schoonhouden van hun land. Laat de overheid hiervoor eerst een de ogen openen, als het al niet te laat is!

Reageren
*

Dordtse Deniz mag al een jaar Turkije niet uit: ‘Ik hoop op vrijspraak’

Duizenden Turken beboet voor roken in auto, maar aantal rokers neemt nauwelijks af

Horendol van ongevraagde verkooptelefoontjes

Animo mkb-ondernemers voor Turkije daalt dramatisch