Artikelen:
Geniet van Istanbul met Marc Guillet

Transportsector hengelt naar Turkse opdrachten

17 apr
2009
Door: Marc Guillet
Er zijn nog geen reacties

Ankara – Het Nederlandse bedrijfsleven laat zich in Turkije niet afschrikken door de crisis. Dit jaar wordt in het land een krimp verwacht van tussen de 3,6% en 7,5%, en over enkele weken krijgt de economie weer een infuus van het IMF: een lening van circa $40 mrd. Zo’n twintig Nederlandse ondernemers zagen echter vooral kansen om kennis te slijten op het gebied van transport en logistiek. new_master_trainer


Het bezoek, onder leiding van het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat, stond in het teken van havenontwikkeling en achterlandverbindingen, maritieme samenwerking en wegvervoer. De capaciteit van de Turkse havens moet worden vergroot en de concurrentiepositie verstevigd. Daarnaast wil Turkije de aansluiting verbeteren van wegen en spoorlijnen op de havens.


Minister Camiel Eurlings van Verkeer vindt het logisch dat de ondernemers niet terugdeinzen door de crisis. ‘Deze ondernemers zijn zich zeer bewust van de strategische ligging van Turkije tussen Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azie.’ Hij wijst er op dat de Turkse economie weer snel en stevig zal groeien zodra de wereldwijde economie aantrekt. ‘Men had de afgelopen jaren een groei van rond de 7%. Er is weinig reden om te twijfelen dat men die groei weer oppakt.’

Turkije heeft de ambitie om een logistieke hub te worden. Daarom zijn er grootschalige investeringen gepland in transport en logistiek. Het ministerie van Tranport is de grootste investeerder in de regering van premier Erdogan. In de overheidsbegroting voor dit jaar is voor transport een bedrag gereserveerd van ruim euro 2 miljard. Daarnaast heeft het departement nog een bedrag van circa euro 5 miljard tot zijn beschikking van andere instellingen die verbonden zijn aan het ministerie.

Ook staat een vernieuwing van de handelsvloot op stapel. Het gaat om 400 schepen die Turkije zelf gaat bouwen. Nederlandse bedrijven maken een grote kans om voor die vrachtschepen equipment te leveren; onder meer navigatie- en communicatiesystemen.

De Turkse minister voor Transport, Binali Yildirim, toonde zich heel enthousiast over de Nederlandse expertise. Tegen Eurlings zei hij: ‘jullie kwaliteit staat buiten kijf; ik wil zelfs helemaal geen brede aanbesteding; als wij tot een goede deal kunnen komen, dan zijn jullie gewoon de leverancier’.
Menno Mennist, directeur van het onderzoeks- en trainingsinstituut NEA, maakte in Ankara bekend dat het goederentransport van, via en naar Turkije de komende 20 jaar met circa 300% gaat stijgen. ‘Daardoor is er een enorme behoefte aan kennis en training om problemen te voorkomen en op te lossen’, aldus Mennist.

Nederland heeft een goede reputatie. Zo kreeg het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos kortgeleden een opdracht ter waarde van euro 4 miljoen voor het ontwerp van een nieuwe containerterminal in de haven van Filyos aan de Zwarte Zee. Het gaat om een transportstudie, masterplan, haalbaarheidsstudie, milieueffectrapport, aanbestedingsstrategie en de bestekken.

Tijdens het bezoek was Eurlings een van de ondertekenaars van een overeenkomst tussen de Bahcesehir Universiteit in Istanbul en het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam om Turkse studenten les te geven op het gebied van zeevaart, scheeps- en jachtbouw, wegtransport, havens, logistiek en baggeren.

De bewindsman reikte in Ankara ook certificaten uit aan 24 ‘master trainers’ die aan de hand van de Nederlandse cursus ‘safety culture’ Turkse truckers gaan opleiden. Op termijn hoopt de minister daarmee het tekort aan truckers in Nederland weg te werken. Eurlings: ‘Wij hebben vakbekwame Turkse vrachtwagenchauffeurs nodig die op een veilige manier kunnen laden en lossen in Nederlandse havens. Vorig jaar hadden we 8.000 truckers tekort. Nu zijn er zelfs in de crisis nog 2000 vacatures. Als de economie weer aantrekt dan is een tekort van 17.500 heel reeel.’

Reageren
*

Dordtse Deniz mag al een jaar Turkije niet uit: ‘Ik hoop op vrijspraak’

Duizenden Turken beboet voor roken in auto, maar aantal rokers neemt nauwelijks af

Horendol van ongevraagde verkooptelefoontjes

Animo mkb-ondernemers voor Turkije daalt dramatisch