Artikelen:
Geniet van Istanbul met Marc Guillet

‘Oranje loper’ bij visumaanvraag voor Turkse ondernemers

29 nov
2008
Door: Marc Guillet
Er zijn nog geen reacties

Izmir – Turkse ondernemers die een goede reputatie hebben bij de Nederlandse ambassade in Ankara zijn voortaan gevrijwaard van een tijdrovende visumaanvraag. Zij krijgen een voorkeursbehandeling met de naam ‘De Oranje Loper’. Dat heeft staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) bekendgemaakt tijdens de handelsmissie in Turkije.

Daarmee komt de bewindsman tegemoet aan een al jaren bestaande ergernis en vaak geuite klacht van Turkse ondernemers, dat zij voor elk bezoek aan Nederland stapels documenten moeten overhandigen. Een tijdrovende hindernis voor het zaken doen met Nederland. Ondernemers uit Nederland die Turkije bezoeken, kunnen bij aankomst in Turkije aan een loket bij de paspoortcontrole simpel een visum kopen.

Door de ‘Oranje Loper’ zullen Turkse zakenlieden, of hun medewerkers, die vaak naar Nederland reizen nu sneller een visum kunnen krijgen.

Staatssecretaris Heemskerk ondertekende tevens een overeenkomst met de Turkse minister Tüzmen (Buitenlandse Handel) ter bevordering van de handel en investeringen tussen beide landen. De economische missie naar Turkije was de grootste die het ministerie van Economische Zaken ooit organiseerde. Er namen ruim honderd bedrijven aan deel uit de sectoren watertechnologie, infrastructuur, IT, havens, auto-onderdelen, glastuinbouw, plus dertig onderwijsinstellingen. Om Nederlandse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te helpen bij het zaken doen in Turkije is in de grote havenstad Izmir het eerste Netherlands Business Support Office geopend. De medewerkers, die zowel Turks als Nederlands spreken, zullen op aanvraag markt scans maken, afspraken regelen met potentiele klanten of partners, helpen bij netwerken en zonodig fysiek begeleiden.

Bollebozen uit mbo komen volgend jaar in aanmerking voor een studiebeurs ‘om breder vakmanschap en internationale ervaring op te doen’, zo maakte staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) tijdens de handelsmissie bekend.

Het gaat om duobeurzen, waarbij 5 topstudenten uit beide landen die eenzelfde of een vergelijkbare opleiding volgen in Turkije en Nederland, over en weer een jaar lang stage kunnen lopen en in de gelegenheid worden gesteld hun ervaringen te delen.

“De kwaliteit, de trots en het internationale karakter van beroepsonderwijs aan onze jongeren verdienen versterking”, aldus Van Bijsterveldt. “Het waarderen van vakmanschap over grenzen heen, is geen luxe maar een must. Deze beurzen voor vakmanschap horen bij die ambitie”.

Het ministerie van OCW zal hiervoor – voor 2009 – een bedrag van euro 75.000 ter beschikking stellen. In Nederland gaat het om talentvolle studenten van de beroepsopleidende leerweg van een jaar of 18.

Reageren
*

Dordtse Deniz mag al een jaar Turkije niet uit: ‘Ik hoop op vrijspraak’

Duizenden Turken beboet voor roken in auto, maar aantal rokers neemt nauwelijks af

Horendol van ongevraagde verkooptelefoontjes

Animo mkb-ondernemers voor Turkije daalt dramatisch